ریحانه


تئاتر فستیوال

: سیروس همتی
: الهه زحمتی، سیروس طاهری، علی سلیمانی، آرزو عصاری، شهرام مسعودی، آزیتا نوری وفا، علی یعقوب زاده، سیروس همتی
محل اجرا: حوزه هنری – تالار مهر
 تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبروى خیابان پور موسى، حوزه هنرى
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۰,۰۰۰ تومان

: حوزه هنری
: حسین دیردار
: آرزو عصاری
: احسان تارخ
: رضا مهدی زاده
: رضا مهدی زاده
: واحد گرافیک حوزه هنری
: سیروس همتی، رضا مهدی زاده
: مهسا زمانی، مارال قادری

دختری به نام ریحانه، در پی پس گرفتن ملک به ارث رسیده اش است که از او گرفته شده است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.