زنبور


تئاتر فستیوال

: بهزاد آقاجانی
: بهزاد آقاجانی ، محمد مطهری پور
: محمد مطهری پور

 

محل اجرا: خانه نمایش دا
میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
 بهای  بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مریم جانقربانی
: جعفر پوینده
: سمیه یساقی
: ملیکا فرحبخش
: مریم جانقربانی
: محمد جواد عبدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.