زندانی خیابان نواب


تئاتر فستیوال

: هوشمند هنرکار
: مهدی وثوقی، آزیتا نوری‌وفا، هوشمند هنرکار
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن:۲۲۳۹۰۳۲۰
  ۰۹ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: بهرام سروری‌نژاد
: هوشمند هنرکار
: هوشمند هنرکار
: سیما سامانی
: آرین فسایی
: سهیلا علیپور
: محمدرضا حزینی
: حسین خشت زرین
: فاطمه پوشپاس
: سمیه علیپور
: علیرضا لرک
: فاطمه پوشپاس، حسین خشت زرین
: ابراهیم حسینی، نوا ابوالقاسم

برداشت آزاد از “زندانی خیابان دوم” نوشته نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.