زوگزوانگ


تئاتر فستیوال

: امیرمحمد مهاجری
: امیرمحمد مهاجری
محل اجرا: تماشاخانه ایران تماشا
 خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بعد از خیابان نجات الهی(ویلا)، کوچه سمنان پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۵۶۶۳ – ۰۹۱۲۰۴۲۰۳۷۷- ۰۹۰۳۴۹۳۴۱۶۷
  ۰۸ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۲۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: محمد باباخانی
: طهورا کریمی
: آرمیتا فلسفی
: امیرعلی مهاجری
: علی محمد قره گوزلو
: معصومه رمضانی
: محمدحسن فرازبخت
: حسین عباسی
: فریبا جدیدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.