زیبا


تئاتر فستیوال

: یون فوسه
: خشایار خلیل خانی
: (به ترتیب ورود) پانته آ قدیریان، آریا تحویلدار، مسعود انتظاری، محمد رضا هاشمی، هلن نقی لو، آرمیتا فروزنده
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۱۰ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰ و ۲۰:۳۰
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: امیرحسین نفر
: کیومرث مرادی
: حسین جواهری
: جهانگیر الماسی
: مهشید جوادی
: وحید یعقوبیان
: بردیا تحویلدار
: سینا افشار
: سوده اسدی
: رضا خضرایی
: بهزاد صفار، احمد رضا فتحی
: پریما ابوصدق،
ساعت اجرای نمایش «زیبا» از تاریخ ۱۰ تا ۲۱ مهر ساعت ۱۹:۰۰ و از تاریخ ۲۲ مهر تا ۳ آبان ساعت  ۲۰:۳۰ خواهد بود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.