ساعت گس


تئاتر فستیوال

: خشایار پیرعلمی
: مصطفی دارابی، سعید حاجی حیدری، امین رضا ملک محمودی
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن:۲۲۳۹۰۳۲۰
  ۰۷ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۲۱۷۶۶۵۸۷۲
: کارگاه هنری ابتکار
: یکتا مقدس فر
: فاطمه استاد محمد بنا
: سید علی پیرعلمی، غزال جعفری
: حسین تبریزی
: بهاره جعفری
: مصطفی دارابی (بر اساس قطعاتی از ابراهیم مالوف، کارزان و عبدالباسط قاسمی)
: افشین امیری بهقدم
: محسن علامه، مرتضی پژواک
: رضا همتی
: (گروه تئاتریک) آرزو صراف رضائی، داوود گراوند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.