ستاره‌ها خاموش‌اند


تئاتر فستیوال

: مژده حقیقت
: سیدمسعود نورزاده
: امید رهبر، هلیا حمیدی، امیر صیرفی، علی کیانی، حسین براتی، مهشید زبردست
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: شهریور و مهر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان
: آرمان متین نیا
: ماهرخ معتمدی
: سارا عاکف، فائزه دربندی، نیوشا هاشم خانی، مایسا مهدیانی
: سمیرارحمانی
: امید رهبر
: پریسادستور
: ابراهیم شهبازی
: ابراهیم شهبازی
: رومینا صادقی
: ازاده شمس
: شقایق شعبانی
: لیلاشجاعی پور
: سارا نادعلی، امیر ریوندی
: سمانه نظری
: پیام فضل علیپور
: نگار امیدعلی
: نسرین درویشی
: محمود رشیدی
: امیر ریوندی_سروش اسدپور
: علیرضا عباسی
: سارا نادعلی
: سامیار متین نیا
: لیلا شجاعی پور، مرسده زبردست
: موسسه فرهنگی هنری ستاره باران امید

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.