سرزمین پدری


تئاتر فستیوال

: محمد قاسمی
: پری بارانی، محمد قاسمی، مجتبی شجاعی، ملینا قدیمی، شکیلا سماواتی، امیر یوسفی، محمد علی رحمانی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: ۰۹ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: شهرام آقایی، احمدرضا رادمهر
: حمید جوکار
: فاطمه تقوی
: مریم مرادی، بامداد بیات
: محمد قاسمی
: عسل اصفهانی، یلدا وفاپور
: فریبرز دوستی
: نیره عابدی
: حسین تقوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.