سفید برفی و هفت کوتوله


تئاتر فستیوال
: نصیر ملکی جو
: (به ترتیب حروف الفبا) نگین خامسی، پوریا سلطان زاده، سروش شاکر، امیر حسین طاهری، پگاه کاظمی، محسن نوری، پرهام یدالهى

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: سینا فراهانى
: محمد قدس
: بامداد افشار
: امیر عابدین
: هادی عرب نرمی
: نصیر ملکی جو
: سعید حسنلو
: سمانه احمدی مطلق
: مهدى نعمتى مقدم
: آلما چنگیزی، على فراهانى
: محمدعلی امیری
: سارا حدادى (مکث)
: ایلیا شمس (تئاتربازها)
: محمد صادق زرجویان
: حسین طاهر بخش

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.