سکوت گرد


تئاتر فستیوال

: پویا پیرحسینلو
: پویا شهرابی
: نیما شهرابی

 

محل اجرا: سالن موج نو
خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى(شمالى)، بعد از خیابان فلسفى، پلاک ۵٧
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: محمد رضایی راد
: روناک رضایی
: مارال آتشی، نسترن گوران
: عابس خلقی
: هومن علیزاده
: محسن اصلانی
: صادق بندار

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.