شاهباز سدره نشین


تئاتر فستیوال

: ابراهیم کریمی هسنیجه
: وجیهه کریمی هسنیجه
: حسن اسدی، جمال فوادیان، هوشنگ کاشیلو، مرتضی صباغ، هوشنگ عباسی، امیر محمد آتشی، علی ریاحی زاده، مهران نبی، کیاوش خدایی، محمد مهدی جورابلو، ناصر نصر
محل اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
تلفن:۶۶۷۵۶۰۴۳
  ۱۰ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: سعید جعفری
: وحید چهل امیرانی
: پوریا متین یگانه
: مریم اسکندری
: نادیا محبوبی
: لیلا خیری
: رضا شادمان
: حبیب اله شفیعی، وجیهه کریمی هسنیجه
: محسن کریمی هسنیجه
: محمد بستان
: ناصر ارباب
: شکیلا بختیاری، بابک امیری
: مریم صمیمی، مهسا پیروی، مروارید صابر، مونا شمخانی، بیتا توکلی، سمر شجاعی، بیتا توکلی، سمر شجاعی، سارا شجاعی، سارا افشاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.