شب


تئاتر فستیوال

: چیستا یثربی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: سندس یگانه
: نیایش میمندی نژاد
: کیارا مهشید
: مهدیه عطاردی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.