شرقی غمگین


تئاتر فستیوال

: سجاد افشاریان
: سعید زارعی
: سجاد افشاریان، سید هومن شاهی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک

تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا: یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: میثم نوروزی
: محمود حسینی
: میترا یزدی، آیناز موسایی
: مصطفی مرادیان
: آرش والی
: مسعود رنجبر شیرازی
: علی زندیه
: رضا چاووشی
: آرین امیر خان (فیلم نیوز)
: وحید خدادادی
: امیر قالیچی
: سام بهشتى
: مهدی سادیگی، نوید غفاری، آرمین مقدم، گلدیس نمازیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.