شعله ۲


تئاتر فستیوال

: ایمان افشاریان
: مسعود میرطاهری، حمید رحیمی، سپهر گودرزی، محمد پویا، سیاوش میری، ‌ مهران شجاع، محمدرضاآل‌طاها، حامد ابریشمی

 

محل اجرا: سالن حافظ
خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ تا شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۱۵
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: نورالدین حیدری ماهر
: ایمان افشاریان
: سوده شرحی
: آرش عزیزی، امیر صدیقیان
: یحیی پاکدل
: علی کوزه گر
: محمدصادق زرجویان
: دیانا فتحی
: پرنده علایی
: حامد ابریشمی
: محمد حقیقی پور
: یاسمن ادیبی
: معصومه یادگاری
: امیرحسین سیر، رضا رضائی
: زهرا بهرامی
: محمد پناهی، ‌علیرضا پناهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.