صورت پنهان


تئاتر فستیوال

: نفیسه فدایی و امیر فرید
: (به ترتیب حروف الفبا) خاطره حاتمی، نگین خامسی، میلاد معیری، نیلوفر هوشمند
محل اجرا: تماشاخانه ملک
 تهران، خیابان شریعتى، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایى، تماشاخانه ملک
دوره اجرا: ۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان

: محمدحسین فدایی
: نفیسه فدایی، امیر فرید
: نورالدین حیدری ماهر
: امیرسپهر تقی لو
: ماهور جباری، شایان کاظمی، حمید کنانی
: نفیسه فدایی و امیر فرید
: قاسم غضنفری
: عطیه متین
: بیتا فرازمند
: نفیسه فدایی
: امیر فرید
: مریم شعبانی
: We Will Live Together Forever
: فرشاد عباس آبادی
: محمدصادق فدایی، ملینا رمضان
: رضا جاویدی
: پوریا علی نصیری
: نیکی گردونی
: مائده قصاب

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.