غول بابا


: مهدی سیم ریز
: محبوبه پاداش، مهدی سیم ریز
: مینا قهرمانی(مادر فیروز)، فاطمه شیرزاده(جادوگر)، زهرا ناوشکی(ننه غول)
محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
دوره اجرا: ۱۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
  ۱۹:۱۵
  ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 : سحر حسن زاده

: سحر حسن زاده و لیلا بحری
: وحید حمیدزاده
: وحید حمیدزاده، سحر دستمرد
: مهدی وحیدی‌
: مهدی وحیدی، فاطمه شیرزاده، هانیه بنکداران
: فرشته ابراهیمی
: مهدی سیم ریز
: لیلا بحری، فرشته ابراهیمی
: داوود شیخ
: زهرا داوری، مجتبی سیمریز
: فاطمه سرپوشی
: سودا حسن زاده‌
: مهدی پازی‌
: فاطمه شیرزاده
: ریحانه مطهری‌تلفن هماهنگی:٠٩١٠۶٢٩۶٧١٩

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.