فاصله


تئاتر فستیوال

: حمیدرضا قاسمی
: علیرضا فتح علیان، ثنا ربیعی، امیر میرزاده، عسل عبداللهی، ابوالفضل مزینانی و کوروش اوضاعی
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۰۹ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸
  ۱۷:۳۰
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: سعید نوروزی
: مریم قلهکی
: مریم اصغری
: رسانه ی نمایش نت
: حسن روح پروری
: ابوالفضل مزینانی، کوروش اوضاعی
: حسین کرمی
: ارسلان صوفی
: گیتی شاکری (رسانه ی نمایش نت)
: مازیار آرام
: وحید زارعی
: سیروان قاسمی
: رحیمه صادقی، محمد مغفرت (رسانه ی نمایش نت)
: مریم قلهکی، حمیدرضا قاسمی
: مریم اصغری
دیدن این نمایش برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.