فریدون فرمانی فراهانی


تئاتر فستیوال

: حمید پاک‌نیا
: سینا کرمی، مهدی سفاری، سجاد باقری، آرین لطفعلیان، حمید پاک‌نیا
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: آزاده صمدی
: پویا نوروزی
: حمید پاک‌نیا
: راضیه معادی
: پویا نوروزی
: مصطفی اسفندیاری
: وحید میثاقی
: صدف کابین
: Body Spinner
: رستگار محمدی، ریحانه برغانی
: نگین نجفی
: حسن بمبائی‌چی، آزاده مردانی
: پیمان شجره، نهال آغاز، الهام خضری‌پور، بهناز بهرفر، ریحانه برغانی
: اشکان حاج‌محمدی
: ایماتئاتر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.