فقط چهل روزه بودم


تئاتر فستیوال

: مسعود هاشمی نژاد
: مسعود طیبی
: ایمان میرهاشمی، آرزو صفی یاری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۲۴ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸
  ۱۸:۳۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: صادق زارعی
: کامران حاج علی اکبر
: حامد جبارزاده
: غزال مهدی زاده
: مجتبی گیویان
: سعید آرین مجد
: متین کی منش
: یونس عبداله پور
: بتسابه نعیمائی
: سمیه طیبی، نگار امیری
: استودیو زروان
: سینا سیدآبادی
: فائزه خاکی، صادق زارعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.