فورس ماژور


تئاتر فستیوال

: علی مؤذن
: عرفان رضوی
: (به ترتیب حروف الفبا) زهرا آهنگری، عرفان تهرانی فر، غزل صادق الوعد، سحر صفریان، کاوه فرجاد منش، نگین فیروزمنش، سیروس محمدی
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۹۶۸۴۴۳
  ۰۱ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: رضا دشتی
: علی مؤذن، عرفان تهرانی فر
: علی رفیعی
: علی نظری، عرفان تهرانی فر
: شیما اله بیگ
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.