قارچ


تئاتر فستیوال

: سپیده کیانی
: علیرضا هدایت، سهیل توانا، فرزاد هداوند خانی، مبینا دشتی، علی آقایی، فاطیماه بابایی، مصطفی احدی
محل اجرا: تماشاخانه ایران تماشا
 خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بعد از خیابان نجات الهی(ویلا)، کوچه سمنان پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۵۶۶۳ – ۰۹۱۲۰۴۲۰۳۷۷- ۰۹۰۳۴۹۳۴۱۶۷
  ۳۰ مهر تا ۲۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: علیرضا هدایت
: علیرضا هدایت
: هرانوش اسدالله
: آرش پنجه شهر
: سپیده کیانی
: نگین سرخوش، ملیحه امیری
: افشین رشیدی، محمد یکه فلاح
: فرزاد هداوند خانی
: پوریاخطیبی کیا
: ناهید دارابی، امیر محمد ملکی، سعید پنجه شهر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.