قوی تر


تئاتر فستیوال

: یوهان آگوست استریندبرگ
: فرهاد خوشه
: گلاره مقدم، سیما قجر بیگی

 

محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا: چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ تا جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: احمد پوری
: الهام میرزاخانی
: مریم رود بارانی
: فاطیما چهادولی (بازار تئاتر)

با حضور سی چهره درخشان بازیگری در هرشب اجرا
این اجرا در کافه مستقل برگزار خواهد شد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.