مارگاک


تئاتر فستیوال

: آگوست استریندبرگ
: داود زاهدی
: امین رقیب دوست، محمدرضا هلال زاده، شقایق صحرائی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۱۰ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: جواد عاطفه
: داود زاهدی
: مهرناز آژند
: داود زاهدی
: آزاده مالمیر
: دانیال محسنی
: مسعود سلیمان
: محمد ابرونتن
: آوینا زاهدی
: بهزاد نوحسینی
: محمد جلالی
: ریما تئاتر
: Yesterday، When I Was Young (Charles Aznavour)
All I Want (Sarah Blasko)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.