ماما یرما


تئاتر فستیوال
: فرزین نوبرانی
: (به ترتیب ورود ) بی تا عزیز اقلی، امیر فراهانی، عباس علیرضا، فرزاد برهمن، ملینا قدیمی، سهیل قناعتی، مرسانا حسین خانی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: مهرداد بهاالدینی
: فرزین نوبرانی
: سحر جمالی
: فرزین نوبرانی، کوروش ساسانیان، النا آهی
: فریار سادات حسینی
: لادن نازی
: علی کلانتری
: مهتاب دهاقین، کوشان هاشمی فرد
: مژده افسری
: سمیه فراهانی
: نسیم ملکی
: علی کوزه گر
: فرزین نوبرانی
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی
: مهرنوش خرم
: شبنم اسکندری، سوره قدمی، مرسده افشاری پور
: مهشاد رضایی مجد
: شایان رحمانی
: مهدی همتی
برداشتی آزاد از نمایشنامه یرما اثر لورکا
کاری از گروه تئاتر خلاق

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.