مانوس


تئاتز فستیوال

: لیلا حکمت نیا،کیوان سررشته
: نازنین سهامی زاده
: ( بر اساس حروف الفبا ) احسان بیات فر، ابراهیم عزیزی، السا فیروزآذر، احسان کرمی، صبا گرگین پور، حمیدرضا محمدی، نسرین نکیسا، نرگس نیک سیرت
محل اجرا:  تئاترشهر – سالن قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: محمد قدس
: الهام خداوردی
: امیرحسین دوانی
: علی کوزه گر
: محمدصادق زرجویان
: بهروز سیفی
: جواد آتشباری
: امید باژرنگ
: سام چگینی
: سروش رضا
: مریم نراقی
: سارا حدادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.