ما داریم از این خونه میریم


تئاتر فستیوال

: بهزاد آفاجانی
: حسین اکرپور
:سروش طاهری، ندا محمدی، منصور جهانبخش، سپهر ملا حسینی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن چهارسو
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۱۲ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:حسین اکرپور
: جلال زنگنه
: حسین اکبرپور
: محبوبه سلطانی
: رویا حشمتی
: پویان قندی
: محمد قوام
: حسین اکبرپور
: علی فراستی، حمیدرضا ملک شاهی
: نازگل پرتوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.