مثبت هجده


تئاتر فستیوال

: آیدین آقازاده
: تیما قاسمیان
: محمدرضا صفوی، مریم طاهری، بهزاد اطاعتی، سارا شاهد، تیما قاسمیان
محل اجرا: خانه نمایش دا
میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا: چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۱۵
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.