مجلس شاه فتاح


 تئاتر فستیوال
: ناصر عاشوری احمدسرایی
: ناصر عاشوری، امین اکبری نسب
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
فتاح عاشق دختر عمویش است و عمویش برای این وصال شرطی تعیین کرده است که سر حضرت امیر را براش بیاورد. فتاح عازم سفری می شود و با باغبانی روبه رو می شود که سرنوشتش را تغییر می دهد…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.