مردان بیوه


: داریو فو
: جمشید کاویانی
: مجید علم بیگی
: مریم عسگری، داود زارع، شیما لطیفی، آزاده حسینی، فرشته صفری، محمد حسین آذرگون، مهدی اسدی و مجید علم بیگی
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن دو
  ۰۷ تا ۲۶ خرداد
۲۱:۴۵
  ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: مرجان صفا بخش
: نسرین درویشی
: مهربان انصاری
: داود زارع

دو نقاش ساختمانی برای کار وارد منزلی می‌شوند که در آن بیوه زنی زندگی می‌کند. آنها ناخواسته وارد ماجرایی می‌شوند که طی آن مشخص می‌شود بیوه زن همسر خود به شکل مومیایی ولی زنده درآورده است و…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.