مشق شب


تئاتر فستیوال

: امیر نجفی
: رضا محمدخانی، نیکان راست‌قلم، علیرضا حق‌پرست، سمیرا نجاری، علی چاقوچی، یگانه رجبی، برسام نوری، مرتضی یوسفی
 محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
 : ۲۵ شهریور تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سارا بهرامی، مهدی اسدی
: پوریا اخوان
: محمدرضا رحمتی
: پویا نوروزی
: امیر نجفی
: مهدی آشنا
: حامد رسول‌آبادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.