معرفی می کنم شوهرم آقای پیچازی


تئاتر فستیوال

: گیتی بایندر
: محسن شکری
:(به ترتیب حروف الفبا) حامد اسدی، عرفان بابایی، پاشا تیموری، وحید زارعی، سها علیمرادی، زهره موسی زاده، پارسا قره داغی
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۲۷ آذر تا ۱۲ دی
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:دکتر حامد اسدی
: دکتر عطاالله کوپال
: رضا خادم الحسینی
: پرستو طاهری شیوا، مجتبی محمدی، نیلوفر دالوند
: پرستو طاهری شیوا
: دکتر حامد اسدی
: نوید ملایی، علی زارعی، صطفی رضایی
: فاطمه رضایت
: رضا خادم الحسینی
: وحید زارعی
: شهلا زیبا اندام رادی
: سها علیمرادی
: پانته آ تقوی
: فاطمه رضایت
: امیرحسین زندی نژاد
: اکبر رضوانی
: وحید بیدارویند
: نوید ملایی
: پاشا تیموری
: نیلوفر دالوند، امیرحسین خوشبویی
: علی زارعی، وحید زارعی
: علیرضا شیر افکن
: محمد جواد جهانگیری، مهرشاد کریمی
: فاطمه سادات موسوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.