مکعب


تئاتر فستیوال

: سبا سلیمانی
: علی سلیمانی سرنسری
: علی سلیمانی سرنسری، سهیلا جوادی
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: سهیلا جوادی
: نیما عاشوری، میلاد بقائی
: فرجاد جولانی
: محمد عبدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.