ناتمام


تئاتر فستیوال
: محمد چرمشیر
: کهبد تاراج
: الهام شعبانی، غزاله جزایری، ترانه کوهستانی

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مهران خوشبین
: کهبد تاراج
: فهیمه حکمت اندیش
: امیر قالیچی
: شایان کیانی
: رضا بهرامی
: احسان طهماسبی
: ماریا حاجیها
: رضا خضرایی

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.