نسبت خونی


تئاتر فستیوال

:  سجاد امیرمجاهدی
:  مهرنوش ستاری، محمدعلی ابراهیمی، مجید برهانی، علی میرنژاد، زاگرس شهیدی، محمدقائدی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
: ۰۹۱۹۰۸۲۰۸۱۹
: حسام امام
: عطیه ترابی
: میثم مرادی، حمید شاکری نیا
: سجاد امیر مجاهدی
: حمید خوشنویس
: حمید مرادی، الناز شمسی زاده، شراره سلیم بیات
: رامین اکبری
: مهرنوش ستاری
: ساینا قادری
: ملیکا مومنی راد
: تهران تیاتر (مرتضی کازرانی)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.