نسبیت خاص


تئاتر فستیوال

: بهار کاتوزی
: سمانه زندی نژاد
: بهار کاتوزی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۷:۱۵
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: روح الله زندی فرد
: صادق زرجویان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.