نقطه کور


تئاتر فستیوال

: امیرعباس خراسانی
: بابک بختیاری، عباس ابراهیمی، مهان راد

 

محل اجرا :خانه نمایش دا
میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵
ساع اجرا:  ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: علی بهرامی -سارا دباغیان
: علی سروانی- علی ساداتی
: امین یزدانی نژاد
: امیرعباس خراسانی
: امین یزدانی نژاد
: هنگامه استاد
: هومن علیزاده
: علی آذرشین
: علی بهرامی، سارا دباغیان
: ایمان نوبختی، ایوب پور عطایی
: کیوان جدیری
: ماهان خمامی پور
: مریم درویش

نمایش چیدمان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.