رفقا با رقبا


تئاتر فستیوال

: روح اله ایرجی
: جمشید صفری، سهیل ساعی، فاطمه سرلک، هادی شیرمحمدی، مهرداد باقری، مهدیس توکلی، رها آرشید، سعید خسروی، فرشته شیرآقایی، عباس کاکاوند، شهاب راحله
مکان اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
تلفن : ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت زمان اجرا : ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: علی خونساری
: فرشته شیرآقایی
: یاسر بیات
: انوش معظمی
: یاسربیات کمانچه، نغمه مراد آبادی تار، سعید خسروی تنبک
: روح اله ایرجی
: بابک شاه علیزادگان
: فرزان شمس
: فریبا بیات، فرزان شمس
: مریم رودبارانی
: سعید سیادت پژوه
: فهیمه گردان
: مهدی صفاری نژاد
: عباس شاه محمدزاده
: شهاب راحله
: حامد همتی
: کمیل صادقی، علی آتشانی
: عزیزاله شیرآقایی

حاج شعبان عطار در تدارک برگزاری مجلس تعزیه باشکوهی با حضور رجال درباری و سفرای فرنگ است که دسته رقیب یعنی اسماعیل شمر قصاب و خواهرزاده اش با گروگان گرفتن قنبر، نوکر حاج شعبان سعی در برهم زدن مجلس او و ناکامی اش دارند . اما در جدال میان این رفقا و رقبا ، با حضور رندانه و تدبیر قنبر ماجرا به گونه ای دیگر رقم می خورد .

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.