آدم و گناه


آدم و گناه
:  عرفان زمانی
:  حوریه میر محمدی، نیما ذاکر، قاسم عبداللهی، عباس دوستی و عرفان زمانی

: حسن فضل اللهی،غزال نصیرلو،گشین رحیمی
: مصطفی زایر
: رامین زمین پیما و مهشید عباسی
: فرناز فارسی
: آزاده نصرتی
: حسام صادقی
: علی پالیزدار
خلاصه داستان:
لیزی از شهر نیویورک به شهر دیگری سفر میکند . در راه شاهد قتلی میباشد و ….

 مرکز آفرینش منشور هنر (سالن استاد فنی زاده)
شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ – سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
 ۱۸:۰۰
:  ۴۵ دقیقه
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.