آغاز فصلی سرد


تئاتر فستیوال

: سپیده خسروجاه
: مارال قادری
:میترا دهقانی.تکتم شاه تقی و مارال قادری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۲۹ مهر تا ۲۵ آبان
  ۱۸:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
:حوزه هنری
: محمدرضا کیوانی
: میلاد محمدزاده
: پارسا تاک
: تکتم شاه تقی
: پارسا تاک
: مارال قادری
: جانان آراسته
: همراز طارف
: یونس حمزه لویی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.