آقا محمدخان


تئاتر فستیوال

: نوید معمار
: امیرحسین باقریان، فرنوش شکری، رامونا رادی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۲۸ خرداد تا ۲۲ تیر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: گروه تئاتر آماتا، علی محمدی
: علی داوودی
: علی محمدی
: شرکت آواژنگ، نماینده رسمی محصولات اپسون در ایران
: کیان حسین
: آرمان مقدم
: علی داوودی
: الهه لطفی
: امیر مقتدا
: علی دهبان
: تهران تماشا ( باربد طولابی )
: زهرا اسماعیلی، شمیس پور شاه رضایی، یاسمین حریری، بنفشه قاسمی
: پویا طهماسبی
: مرجان بیات
: محمد مهدی رستمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.