آلزایمر


: حامد رحیمی نصر
مسعود والا
:سعید ‌ابک، نگین ‌ابراهیمی، روناک ‌برخوردار، سامان ‌خلیلیان، حامد ‌رحیمی ‌نصر، محسن ‌زرآبادی پور، حمید ‌عرب، میرنادر ‌مظلومی، وحید ‌نفر، نساء ‌یوسفی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو
خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، نبش تقاطع رازی، پلاک ۱۸، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۹۵۲۶۰۰
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۲
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۴۰۰۰۰ تومان
عزیزم! چی بگم؟! هان!؟ بگم: پلاکهای آمولوییدی و توده های نوروفیبریلار باعث ازبین رفتن ارتباطات عصبی در مغز پدر شما گردیده! متوجه شدید!؟

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.