آمادئوس


تئاتر فستیوال
: پیتر شفر
: جواد مولانیا
: مجید نوروزى، فربد فرهنگ، نسرین درخشان زاده، عارف عباسی، نسیم شجاعی، محمد صادقی، تیفن دلمس، ، مهرناز فراهانی، دلوین ذبیحی، فاطره اصحابی، مهشاد بهرامی نژاد، نسترن خطیب پور، دریا دریایی، شیدا سفیدگری، مریم صبوری، رعنا مورعی

 

محل اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۱۱۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: مینو جانمحمدى
: شاهین ملک زاده
: مینو جان محمدى
: کهبد تاراج
: نادر مشایخى
: حمید پور آذری
: ماریا حاجیها
: جواد مولانیا
: آرمان پارسیان
: رضا خضرایی
: شادی نیکجو
: فاطمه مردانى
: عطیه شریعتى و مهرناز فراهانى
: مهسا افتخارى
: محیا حیدری، الهام رحیمی، نیما مددی
: خانم شیری، خانم رحیمی، مهین دوطاقی
: خانم شیری، خانم رحیمی
: مصطفی جیریایی
: ماریا حاجیها، وحدت سرچونی و شیوا باران چشمه
: علی اعرابی
: حمیدرضا ژاله، امیر حسین نوح نژاد
: فاطره اصحابى
: سارا حدادى (You studio)
: ایلیا شمس و امیر قالیچى ( تئاتر بازها )
: مصطفى قاهرى، علیرضا شیوا
: شایان کیانی
: ندا محسنى
: ادریس محمدى
: گروه ” بند باز ”
: امید کاظمی
: امیر فرزانه
: عارف کاظم پور
: شقایق نجاتی
: هوتن میثاقی
: جواد خواجوی
: آرمان پارسیان
: امید کاظمی
: شقایق باقری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.