آنتی گون


تئاتر فستیوال

: علی راضی
: صابر ابر، نوال شریفی، ناتالی متی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  ۱۶ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

: نورالدین حیدری ماهر
: رضا وجدانی
: صفا کامدیده
: صبا کسمایی
: رضا وجدانی
: محمدرضا آل طاها
: احمد علیشاه
: علی شیلاندری
: سیامک پورجبار
: سیاووش حسین‌زاده
: فریبرز دارایی
: سارا حدادی
: نیکو قاسمی
: سمیه عبدالحسینی
: نیلوفر نقیب ساداتی، نیما خطیب شاد
: محمدرضا پناهی، علیرضا پناهی، سید امیر حسین دریاباری، رسول نبیئی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.