آنشرلی با موهای خیلی قرمز


تئاتر فستیوال

: فراز مهدیان‌دهکردی
: امیربهاور اکبرپوردهکردی
: سیدمهدی حسام‌الذاکرین، آرزو عبداللهی، مائده رفیعی، مهرداد حبیبیان
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۲۵ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: بهزاد صفار
: مائده رفیعی
: عادل محمدیان
: امیربهاور اکبرپوردهکردی، بهزاد صفار
: صالح صمیمی
: ساناز مرتضی
: سیدمهدی حسام‌الذاکرین
: آمنه عباسی
: مارال رحیم‌دزفولی
: مهرداد حبیبیان
: محبوبه حسام‌الذاکرین
: آرزو عبداللهی
: پوریا لندی
: علی رضا مروی، اردوان آشناگر
: مینا ربیعی و سیاوش رییسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.