آهسته با گل سرخ


تئاتر فستیوال

: اکبر رادی
: هادی مرزبان
:(به ترتیب حروف الفبا) حبیب اسماعیلی، محمد حاتمی، میترا حجار، سام قریبیان و فریبا کوثری
: سروش میرزایی، پویا محمد خانی
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۰۲ تا ۳۰ آبان
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
:هادی مرزبان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.