آوازهای دیوار بی در


تئاتر فستیوال

 

: محمد قاسمی
: پری بارانی، محمد قاسمی، محیا جباری، سعید مقبری

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا: سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: رسول رنجبر
: میثم کرمی
: محمدرضا غفوری
: محمد قاسمی
: نیره بارانی
: رضا باغبان
: مسعود همتیان
: عباس قاسمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.