ابلوموف


: سیاوش بهادرى راد
: (به ترتیب ایفاى نقش) پیام دهکردى، مهدى بجستانى، پرهام یداللهى، فراز سرابى، جواد پولادى، مهدى بوسلیک، امیر جنانى، عارفه لک، مهرداد مصطفوى، الهه افشارى

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  ۲۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: مصطفى صادقى، امیر سیدى
: امیرسپهر تقى لو
: آرمین گودرزی، رعنا نوری
: مجتبى رجبى
: على خلیل پور
: سمانه احمدى مطلق
: عابس خلقى
: لعیا خرامان
: امیر صدیقیان
: مریم آزاد
: آرمین گودرزى
: سونیا حداد
: سجاد دلیرى
: دانیال حبیبى
: عسل عباسیان
: امیر قالیچى
: گلشن قربانیان
: مهدى دوایى play+pause studio

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.