از اونور کارائیب کشوندیش اینجا چیکار!؟


تئاتر فستیوال

: نگار دوستی ثانی
: سمیرا مهدوی
:پژمان عبدی، محمدعلی حسینعلی پور، حامد فعال، آنالی شکوری، راحله طاهری
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۰۷ آذر تا ۰۳ دی
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:شاهین ملک زاده
: محمدعلی حسینعلی پور
: بهنام فرد افشار
: بهنام فرد افشار
: حمیدرضا جدیدی
: بیتا اتفاق
: سبا کریمیان
: صبا بهروزی فر
: مریم رودبارانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.