از زیر زمین تا پشت بام / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

 مهین صدری
 افسانه ماهیان
:  الهام کردا، صابر ابر، هوتن شکیبا، مارین ون هولک

: منوچهر شجاع
: محمد رضا جدیدی
: امیر اسمی
: مهرداد متجلی
: زمان وفا جویی
: شیما مرادی
: امیرسپهر تقی لو
: امیر قالیچی ها
: منوچهر شجاع
: محمدرضا حسین زاده

گروه تئاتر شیوه

محل اجرا : ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۶-۸۸۸۱۴۱۱۵
دوره اجرا :  سه‌شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ – جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.