اسپرسو سینگل شات لطفاْ


تئاتر فستیوال
: بابک توسلی
: امید زندگانی، سوسن پرور، ابراهیم شفیعی، تبسم هاشمی حائری، مریم رحیمی، شهرام نجاتی، آتوسا راستی، الناز تاریخی
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۱
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: بابک توسلی
: سید علی موسویان
: مریم رحیمی
: سمیه فراهانی
: سینا افشار
: کاوه کاظم زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.